Iskolavezetés, tanári kar, pedagógiai munkát segítők, a titkárság munkatársai, iskolaorvos, gyógytestnevelő

Munkakörök, fogadóórák

 

Iskolavezetés

Ujkériné Diviák Mária

igazgató

történelem-, földrajz-, társadalom- és állampolgári ismeretek szakos tanár

Gazdagné Boda Emőke

igazgatóhelyettes, magyar szakos tanár

Radnótiné Zalamek Ibolya

igazgatóhelyettes, tanító

Tanári kar

Aliné Frittmann Erika

tanító, a 3.a napközis csoportjának a vezetője 

Brundáné Szalai Marianna

tanító, a 2. a osztályfőnöke, az alsós munkaközösség vezetője

Csaba Boróka

tanító, a 3.a osztályfőnöke

Felső Edit

angol nyelv szakos tanár

Fige Jánosné

tanító, a 4.a osztályfőnöke

Fodor Krisztina

testnevelés szakos tanár

Garai Gréta

tanító, a 2.b osztályfőnöke

Imgrund Stefánia

matematika szakos tanár

Kocsis Katalin

tanító, a 3.b osztály napközis csoportjának vezetője

Károly Nikolett

magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, az 5.a osztályfőnöke

Kővári Csabáné

tanító, az 1.a osztályfőnöke

Lőrincz Ibolya

matematika, kémia szakos tanár a 6.a osztályfőnöke

Mathisz Ágnes

tanító, a 3.b osztályfőnöke

Nagy Zsófia

testnevelés szakos tanár

Pallos Márta

történelem-francia szakos tanár, a 7.a osztályfőnöke

Sipos-Szabó Tünde

angol nyelv szakos tanár

Soltészné Vígh Andrea

testnevelés szakos tanár, az 5.b osztályfőnöke, a reál munkaközösség vezetője

Szabó Katalin

tanító, ének-zene szakos tanár, a 8.a osztályfőnöke, a humán munkaközösség vezetője

Szalai Éva

tanító, a 4.b osztályfőnöke

Zsuppán Zsuzsanna

tanító, az 1.a osztály napközis csoportjának a vezetője

 

Óraadó pedagógusaink

Gallasy Katalin

biológia szakos tanár

Kuli Adél

rajz szakos tanár

Pernyés István

fizika-technika szakos tanár

Jákli Lászlóné

informatika szakos tanár

Petró Imréné

tanító, informatika műveltségterület

 

Pedagógiai munkát segítők

Finta Marianna fejlesztő pedagógus

Giller Ildikó iskolapszichológus

Molnár Edit Mónika gyógypedagógiai asszisztens

 

A titkárság munkatársa

Pákozdy Krisztina iskolatitkár

Martonné Madaras Emőke pedagógiai asszisztens

Iskolaorvos

Dr. Kenderesi Ildikó

Rendel: hétfőn 8-11 óráig

 

Gyógytestnevelés és gyógyúszás

Benke Gyöngyi