Az iskolánk pedagógusai által végzett oktató-nevelő tevékenység eredményességét a középiskolai visszajelzések igazolják.

 

A 2012-2013. tanévben végzett tanulók vonatkozásában 27 %-ról kaptunk visszajelzést a középiskolai teljesítményekkel kapcsolatosan.
Ez az arány a 2013-2014. tanévben végzettek esetében 50% volt.
A visszajelzések elemzésekor megállapítottuk, hogy végzett tanulóink teljesítménye az általános iskolai eredményekhez képest jelentős eltérést nem mutat. Diákjaink érdemjegyei folyamatos tanulásról tesznek tanúbizonyságot.

A 2015-2016-os tanévben végzett tanulók középiskolai tanulmányi előmenetelével kapcsolatos visszajelzések elemzésekor megállapítottuk, hogy diákjaink a reál és humán tantárgyak esetében hasonló eredményeket értek el. Az összátlag az általános iskolai eredményekhez képest idén sem mutat jelentős eltérést.