Kedves Szülők és Tanítványaink!

A távoktatás második hetének végén szeretném összegezni a tapasztalatainkat.

Mindenekelőtt nagyon örvendetes a pedagógusok számára, hogy a tanulóink többsége szorgalmasan, becsületesen dolgozik és napról-napra halad a tananyag feldolgozásával. Köszönjük a Szülőknek, hogy ott vannak a gyermekeik mögött és támogatják őket a rendkívüli helyzetben. Különösen a kisdiákok esetében, mert ők valóban csak segítséggel tudnak haladni.

Személyesen köszönöm minden Anyukának és Apukának, aki jelentős erőfeszítések révén a munkája mellett is biztosítja, hogy gyermeke kapcsolata ne szakadjon meg az őt tanító pedagógusokkal!

A tananyagok feldolgozásához szükséges információk elsődleges forrása a KRÉTA felület. Minden tanuló számára KÖTELEZŐ az enaplóhoz tartozó házi feladat „fülön” tájékozódni a tanóráihoz kapcsolódó feladatokról. Minden tanítási napon az adott tanóra kezdetén vagy alatta megjelennek a diákok számára előírt teendők. Előzetesen a pedagógusok tájékoztatták a hozzájuk kapcsolódó gyerekeket, hogy milyen formáit biztosítják az online tanításnak. A tankönyvek, munkatankönyvek, munkafüzetek, füzetek ott vannak a diákoknál, az ezek segítségével történő tanulás elvárható. Legkésőbb a tanítás újraindulásakor az otthoni tevékenységek bemutatását kérni fogják a pedagógusok: füzetekben, munkafüzetekben végzett feladatok, vázlatok, stb... Ezek értékelésére is számítani kell.

Természetesen, különösen a felsőbb osztályokban tanuló diákoktól, már komolyabb online tanulási tevékenység is elvárható. A szaktanárok igyekeznek ehhez különböző platformok bevonásával segítséget nyújtani. Tekintettel arra, hogy a tanulók számára a rendelkezésre álló eszközök korlátozottak lehetnek, illetve az internetelérés is, így ezek LEHETŐSÉGEK, melyekkel élve könnyebben elsajátíthatók az új ismeretek és módot adhatnak online értékelésre is.

Annak érdekében, hogy a tanév végén valamennyi diák munkája értékelhető legyen, szükséges fegyelmezetten dolgozni a hétköznapokon és kérem továbbra is a szülők kitartó támogatását!

A Kormány által 2020. március 28-tól április 11-ig bevezetett kijárási korlátozás értelmében az iskola titkárságáról hétfőtől csak telefonon tudunk segítséget nyújtani. Számos esetben sikerült megoldanunk, hogy egy okostelefon segítségével naprakész információkhoz jusson az iskolai feladatokról a család.

Végezetül jelzem, hogy rövidesen felkerül az önkormányzat tájékoztató levele az étkeztetési lehetőségről, melyet nem az iskolában biztosítanak.

Vigyázzunk egymásra és magunkra, a mielőbbi személyes viszontlátás reményében.

                                               Üdvözlettel:

                                                                                              Ujkériné Diviák Mária

                                                                                                   intézményvezető