A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása szakszerűen folyik a tanórákon. Van lehetőség korrepetálás igénybevételére is. Hetedik és nyolcadik évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tantárgyat csoportbontásban tanítjuk, így segítjük a felkészülést a továbbtanulásra. Alsó tagozaton LÜK oktatójátékkal segítjük az ismeretek rögzítését. Számos tanórán számítógépes alkalmazások révén tesszük diákjaink számára élményszerűvé az ismeretszerzést.