Kötelező olvasmányok 2016-2017.

A jövő tanév kötelező olvasmányi megtekinthetők évfolyamonként a bal oldali menüsoron a Hírek, események alatt, vagy az alábbi linken:

Kötelező és ajánlott olvasmányok 2016-2017.

 


A diákigazolvány igénylésének menete

A szülőnek a tanulóval együtt az Okmányirodába kell  bemennie, ahol lefényképezik a tanulót és kiállítanak számára egy ún.: NEK lapot. Ezzel az A/4-es méretű NEK lappal be kell jönni az iskola titkárságára, és ott leadni.

Az iskolatitkár elektronikus úton továbbítja a megrendelést az Oktatási Hivatal felé.
A diákigazolványt elkészülése után a tanuló Anyakönyvi Hivatalban nyilvántartott állandó lakcímére postázzák.

A diákigazolvány elkészítése ingyenes.


2016. TAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS EREDMÉNYE

Összesen: 9 200 kg papír gyűlt össze!


Alsó tagozat: 4 102 kg

 

Helyezés

Mennyiség

1. helyezett: 3.b

822 kg

2. helyezett: 2.a

702 kg

3. helyezett: 4.b

663 kg

4. helyezett: 1.b

531 kg

5. helyezett: 4.a

385 kg

6. helyezett: 2.b

376 kg

7. helyezett: 1.a

333 kg

8. helyezett: 3.a

290 kg

 

Felső tagozat: 5 069 kg

 

Helyezés

Mennyiség

1. helyezett: 6.a

1 382 kg

2. helyezett: 7.a

1 121 kg

3. helyezett: 6.b

808 kg

4. helyezett: 8.a

741 kg

5. helyezett: 5.a

409 kg

6. helyezett: 8.b

334 kg

7. helyezett: 5.b

274 kg

GRATULÁLUNK!


Szülői tájékoztató az Országos kompetenciamérésről

A felmérés célja, általános ismertetése:

Az emberi erőforrás minisztere 28/2015. (v.28.) EMMI rendeletének 9. § (3) bekezdése alapján az Országos kompetenciamérést az Oktatási Hivatal és az iskolák közösen szervezik meg. A szervezésben, tájékoztatásban közreműködnek az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjai is.


A mérések 6., 8. és 10. évfolyamon a matematikai eszköztudás és a szövegértési képesség felmérésére terjednek ki. Az ország összes iskolájának minden telephelyén, minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló azonos időpontban és azonos körülmények között írja meg a tesztet.


A felmérés  időpontja:
A felmérés időpontja: 2016. május 25. szerda, a kezdési időpont: 8 óra. (Iskolába érkezés 730 és 745 között). A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás - művészeti és testnevelés órák kivételével - számukra nem szervezhető.


A  felmérés  menete:
A 6. és 8. évfolyam tesztjei olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét,  hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában. Ezen évfolyamok esetében kétféle – „A” és „B” – tesztfüzet készült, amelyeken belül négy, egyenként 45 perces egységbe rendezve találhatók a matematika- és a szövegértési feladatok.


Mit kell hozni?
A 6., 8. évfolyamon a teszt megírásához szükségük lesz kék tollra, vonalzóra és számológépre is a tanulóknak. A tesztek kitöltése kék tollal történik. Tízórait ajánlott hozni!


A tanulói kérdőív:
A felmérés része egy tanulói kérdőív, melyet a 6. és 8. évfolyamon minden tanuló megkap. A kérdőívet a tanuló a szüleivel együtt, otthon töltse ki, majd legkésőbb a teszt megírását követő napon (május 26., csütörtök) hozza vissza az iskolába! A kérdőív kitöltése önkéntes!


A felmérésben felhasznált tesztekről:
A 6., 8. évfolyamon minden tanuló tesztfüzetének  javítása központilag (Oktatási Hivatal) történik. A biztonságos adatkezelés érdekében a beküldendő tesztfüzeteket tanulói mérési azonosítóval látjuk el, melyeket a tanulók a saját névjegykártyájukon hazavisznek. Kérjük a szülőket, hogy ezeket őrizzék meg, mert gyermekük tesztfüzetét a központi javítás után 2017. február 28-tól a https://www.kir.hu/okmfit honlapon a Tanulói jelentés menüpont alatt megtekinthetik.


Iskolavezetés


Szülői tájékoztató az Idegen nyelvi mérésről
2016.május 18.

A felmérés általános ismertetése:
Az idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. EMMI rendelet határozza meg.
A mérésben az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló hatodikos és nyolcadik évfolyamos diákok vesznek részt, számukra a mérés kötelező.


A felmérés  időpontja:
A 6. évfolyamos tanulók számára az idegen nyelvi mérés 8 órakor, míg a 8. évfolyamos tanulók számára a mérés 10 órakor kezdődik. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. A mérés előtt és után csak művészeti és testnevelés órákon vehetnek részt a tanulók.


A  felmérés  menete:
A tanulóknak a mérés előtt fél órával meg kell érkezniük a számukra kijelölt tanterembe. A mérésvezető irányításával 2*30percben feladatlapot töltenek ki 10 perces szünet közbeiktatásával.
A mérés két részből áll, hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése.


Mit kell hozni?
A feladatlap kitöltése alatt sem szótár, sem más segédeszköz nem használható.


Iskolavezetés


Figyelem!


Papírgyűjtés az Őrmezei Általános Iskolában!

 

Időpont: 2016. május 9-13.

Hétfő:

Reggel: 715 – 800
Nagyszünetben: 940–1000
Délután: 1330–1500

Kedd:

Reggel: 715 – 800
Délután: 1330–1500

Szerda:

Reggel: 715 – 800
Nagyszünetben: 940–1000
Délután: 1330–1500

Csütörtök:

Reggel: 715 – 800
Nagyszünetben: 940–1000
Délután: 1330–1500

Péntek:

Reggel: 715 – 800


Ha a kiírt időpontok nem alkalmasak vagy nem tudják elhozni iskolánkba az összegyűlt papírokat,
kérjük hívja iskolánkat (310 01 36), segítünk megoldani!

 


Tisztelt Szülők!

 

 

A KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) a szülők részére felületet alakított ki, melynek célja a következő:

 • diákok adatainak ellenőrzése
 • iskolai tankönyvrendelés jóváhagyása
 • fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése

A felület elérhetősége:

http://szuloifelulet.kello.hu

Tisztelettel:   
Nagyné Malicsek Ágnes
igazgató


Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016. április 23-ra tervezett családi nap technikai akadályok, valamint a várható rossz időjárás miatt elmarad.

 

Várva az Önök ötleteit, javaslatait, ősszel fogjuk megrendezni a családi napot.

Megértésüket köszönjük.

Tisztelettel:
Iskolavezetés és NevelőtestületISMÉT iskolánkban járt az MTV1
ISKOLAPAD című műsora

A 2015-16-os tanévben második alkalommal kerül megrendezésre az idegen nyelvi mérés. A méréssel, az idegennyelv-oktatással - mint aktuális témával - foglalkozott az Iskolapad című TV műsor is. Április 13-án egy hatodik osztályos angolórát látogattak meg. Az óra bemelegítése labdás, kérdés-felelet játékkal kezdődött, majd párkereséssel folytatódott. Ezután került sor a mérésre való felkészülésre. A tavalyi feladatsorokat töltötték ki a gyerekek; és mivel a digitális teremben volt az óra, a feladatmegoldó-szövegértéses és a hallás utáni értés feladatait is meg tudták oldani a tanulók. ...

A cikk folytatásást a 2016. április havi események menüpontban vagy az alábbi linken olvashatják: 2016.április 13. MTV1 Iskolapad


Családi nap

2016.04.23-án kerül megrendezésre.

Iskolavezetés


NYÍLT NAP ISKOLÁNKBAN – FOGLALKOZÁSOK BEMUTATÁSA ÓVODÁSOKNAK
ÉS SZÜLEIKNEK


2016. április 8-án, pénteken a korábbi sikeres és eredményes nyílt napra való tekintettel, ismét meghívtuk az óvodásokat és kedves szüleiket. Nagyné Malicsek Ágnes igazgatónő köszöntötte a jelenlévőket és megkérdezte, várja-e már mindenki az iskolát. Az óvodások egyhangúan igennel válaszoltak és érdeklődéssel figyelték Csaba Boróka és Madar Anett leendő 1. osztályos tanítónők bemutatkozását. Madar Anett zenés tornabemutatót tartott, amelybe az óvodások lelkesen bekapcsolódtak. ...

A cikk folytatásást a 2016. április havi események menüpontban vagy az alábbi linken olvashatják: 2016. április 8-i Nyílt nap


Őrmező költői szavalóverseny


Az eddigi hagyományoknak megfelelően ebben az évben is iskolánk adott helyet az Őrmező költői szavalóversenynek 2016. március 31-én. Nagyné Malicsek Ágnes igazgatónő köszöntötte a vendégeket és a verseny zsűritagjait.

 

A cikk további részét a 2016. március havi események menüben, vagy az alábbi linken olvashatják: Őrmező költői szavalóverseny


ÓRIÁSI AJÁNDÉK
AZ ŐRMEZEI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK


2016. március 31-én nagyon nagy meglepetés és megtiszteltetés érte iskolánkat. Díszvendégeink, dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, dr. Hoffmann Tamás polgármester és Szabó László kabinetvezető-helyettes látogatott el hozzánk és óriási ajándékkal kedveskedtek tanulóinknak. Nagyné Malicsek Ágnes igazgatónő köszöntötte vendégeinket, majd az énekkar a Tavaszi szél vizet áraszt c. dalt énekelte el látogatóinknak.
Dr. Simicskó István miniszter úr nagy örömmel köszönte meg a dalt. Gondolkodott dr. Hoffmann Tamás polgármester úrral azon, hogyan okozhatnának egy kis meglepetést és örömet a tanulóknak. Arra gondoltak, hogy itt, Őrmezőn különösen örülni fognak a gyerekek annak a hatalmas, elegánsan csomagolt óriás (8 kg-os) csoki tojásnak, amelyet már a délelőtt folyamán elküldtek és az aula asztalára kitettek. Miniszter úr elmondta, szeretné kifejezni elismerését a pedagógusoknak felelősségteljes munkájuk végzéséért. Jó tanulást, jó eredményeket kívánt iskolánk tanulóinak év végéig. A tanulók valóban nagy örömmel és lelkesen fogadták az óriási meglepetést, a csoki tojást, amelyből valóban mindenkinek jutott, miután miniszter úr és polgármester úr szétosztotta.


Ezúton is szeretnénk megköszönni a meglepetést, az ajándékot.
Mindnyájan nagyon örültünk a megtiszteltetésnek, valamint az ajándéknak.

az Őrmezei Általános Iskola    
pedagógusai és tanulói


Újra nyílt nap!


Vetélkedő a Víz világnapja alkalmából óvodásoknak

 

Iskolánk az eddigi hagyományoknak megfelelően ebben az évben is meghívta az óvodásokat a Víz világnapja ünnepe alkalmából egy játékos vetélkedőre. Az óvodások és az óvodapedagógusok szívesen fogadták a meghívást. A könyvtárban Aliné Frittmann Erika köszöntötte őket. A 4. osztályosok pedig érdekes, vízzel kapcsolatos dallal kedveskedtek a kis vendégeinknek. Az óvodások nagy figyelemmel és érdeklődéssel követték a vidám dal előadását.
Képek bemutatására került sor, és elhangzott az a kérdés, kik a szereplői ennek a dalnak, mi a feltétele annak, hogy ezek az állatok éljenek. Az óvodások kórusban válaszoltak: a víz. Tanítóink megkérdezték, mire gondolnak az óvodások, ha a Víz világnapját hallják? Nagyon ügyes válaszok érkeztek. Kéztornát mutattak be a tanítók nagyon nagy sikerrel, majd Móra Ferenc A világ vándora c. meséjét olvasta fel Aliné Frittmann Erika. A víz körforgását mutatta be rendkívül látványosan Csaba Boróka tanítónő. De sor került halak és akvárium bemutatására is, majd színezéses feladatot kaptak a kis vendégeink. 7 foltos halacskát kellett kiszínezni. Arra a kérdésre, mire használjuk otthon a vizet, nagyon sok és sokféle válasz érkezett. Még olyan példát is tudtak mondani nagyon ügyesen, amelyre tanítóink sem gondoltak. Arra is sokféle választ tudtak adni, hogy hogyan és miért kell és lehet takarékoskodni a vízzel. Összefoglalásként elhangzott, miért is ünnepeljük a Víz világnapját. A foglalkozás befejezése a nagy sikerre való tekintettel ismét a kéztorna volt.
Mind a kis óvodások, mind az óvodapedagógusok vidáman és elégedetten távoztak iskolánkból. Köszönjük szépen, hogy látogatásukkal és aktív részvételükkel megtiszteltek bennünket.


Köszönjük Aliné Frittmann Erika, Csaba Boróka és Madar Anett lelkiismeretes felkészülését és a foglalkozás megtartását. Nélkülük nem jöhetett volna létre ez az élvezetes, érdekes Víz világnapi vetélkedő.

Gazdagné Boda Emőke

 


Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a játékos angol- és húsvétváró foglalkozásról szóló műsor 2016.03.30-án 16 órakor lesz látható az MTV1 Iskolapad műsorán.

Iskolavezetés

Az eseményről részletesen az alábbi linken olvashatnak:

Játékos óvodás foglalkozás Őrmezőn


Játékos angol és húsvétváró foglalkozást

tartunk óvodásoknak és szüleiknek
az Őrmezei Általános Iskolában

2016. március 21-én 16-18 óráig

 

Képtalálat a következőre: „húsvéti tojás”

 • angol és német nyelv oktatása
 • folyamatosan bővülő szakköri kínálat
 • néptánc
 • rengeteg iskolán kívüli program
 • kivételes sportolási lehetőségek

Képtalálat a következőre: „húsvéti nyuszi”


SZERETETTEL VÁRUNK BENNETEKET ÉS SZÜLEITEKET!


Tisztelt Szülők!

2016.március 4-én nem lesz tanítás.
Kérjük, hogy ügyeleti igényüket az osztályfőnökök felé jelezni szíveskedjenek!

Iskolavezetés


Iskolánk sikeres farsangi rendezvénye


2016. február 5.


Nagy várakozással töltött el pedagógust, tanulót és szülőt egyaránt a farsangi előkészület és a rendezvény. A 8. osztályos tanulók már hetekkel korábban elkezdték a keringőpróbákat a felkért tánctanárral.

 

A cikk tovább olvasható a bal oldali menüsoron a 2016. február havi események menüpont kiválasztásával, vagy az alábbi linken:

Őrmezei Iskola farsangi események


 

NYÍLT NAP AZ ŐRMEZEI ISKOLÁBAN

2016. febrár 17. szerda

900- 920

magyar foglalkozás:   Aliné Frittman Erika
környezet:                 Madar Anett

925- 945

matematika:             Csaba Boróka
matematika:             Madar Anett

955- 1015

"Dobd a kosárba!"      MAFC SC

1020-1040

Futball edzés             Őrmező SE

1045-1100

Néptánc bemutató      Babus Tamás

 

 

Szeretettel meghívjuk leendő első osztályos tanulóinkat szüleikkel együtt az iskolai nyílt napra,
valamint az azt követő kötetlen beszélgetésre a leendő tanítókkal!


 

ISKOLÁNK PROGRAMJAI

 

VÁRJUK A FARSANGOT!

2016. február 5. péntek, 1400-1600 óráig alsó tagozatos farsang lesz osztálykeretben. Az alsósok jelmezes felvonulására a tornateremben 1400 órától kerül sor.

1700-1930-ig felső tagozatos farsang lesz, amely a 8. osztályosok keringőjével veszi kezdetét.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tanulóinknak pedig jó szórakozást kívánunk a farsangi rendezvényre!


SZÍNES HÉT SZÍNES PROGRAMOKKAL
2016. február 1-5-ig

Hétfő: fehér –  fehérje – 6.a és 6.b
Kedd: zöld  – zöldség  – 8.a és 8.b
Szerda: sárga  – olajos magvak – 7.a
Csütörtök: piros – gyümölcs  – 5.a és 5.b
Péntek: kék – szénhidrát  – tanárok

 


Képtalálat a következőre: „karácsony”

Kellemes, meghitt karácsonyi ünnepeket,
eredményes, sikeres, örömteli, boldog új évet
kívánunk
iskolánk minden kedves tanulójának, szüleiknek, családtagjaiknak.

Az Őrmezei Általános Iskola intézményvezetése és tantestülete


Iskolagyümölcs program 2015/2016 tanév


Karácsonyi Hangverseny

2015. december 11. péntek
17 óra

Helyszín: Az iskola tornaterme

Műsorunk tartalmából:

 • Felsős énekkar

 • Hangszeres bemutatók

 • Az első évfolyam karácsonyi műsora

 • A 3.a és 3.b osztály Betlehemes játéka

 • Weiner Leó Zeneiskola fúvós zenekara

A Karácsonyi Hangversenyen való megjelenés
NEM kötelező!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Karácsonyi ALAPÍTVÁNYI vásár

2015. december 11. péntek
10-17 óráig

Helyszín: az iskola aulája.

Vásárolhatók:
könyvek,
csecsebecsék,
ajándékok,
sütik.

A vásár bevétele az iskola Alapítványát gyarapítja.


Nálunk járt a Mikulás

Fotók az Iskola élete képekben... menüben találhatók.A TOLERANCIA HETE ÉS A XI. KERÜLET NAPJÁNAK ÜNNEPE
AZ ŐRMEZEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

2015. november 11-én a XI. Kerület Napja ünnepe alkalmából kiállítás nyílt az iskola aulájában a kerületünkről.
Az iskola tanulóit és Junghausz Rajmund önkormányzati képviselőt köszöntötte Nagyné Malicsek Ágnes. Az előző napon iskolánk csapata II. helyezést ért el a kerületi multimédiás versenyen. A versenyzők bemutatták Őrmezőről szóló prezentációjukat.


11.00 órai kezdettel az iskola tanulói megtöltötték a tornatermet. Ezután következett Vujity Tvrtko, a TV2 riporterének előadása, amelyet jelbeszéddel vezetett fel. Elmesélte a tanulóknak, hogy Weisz Fannitól tanulta meg a jelnyelvet. A tanulók türelemmel és érdeklődéssel figyelték.


A rendkívül tartalmas előadás és a filmvetítés nagy sikert aratott a résztvevők körében.

A teljes cikk az eseményről a 2015. novemberi események menüben, vagy az alábbi linken olvasható: Tolerancia hét

Az Újbuda honlapján is olvashatunk egy cikket az eseményről: Tolerancia jegyében tartott előadás


Intézményvezetői pályázat 2015
Őrmezei Általános Iskola

A beérkezett pályázat megtekinthető a Dokumentumtárban.


Halloween party az Őrmezei Általános Iskolában

2015. november 6-án Szabóné Szűcs Andrea, diákönkormányzatot patronáló tanárnő vezetésével került sor az iskola ebédlőjében Halloween alkalmából egy vetélkedőre, amelynek elengedhetetlen része volt az is, hogy mindenki valamilyen Halloween jelmezt öltsön magára.

 

A teljes cikk az alábbi linken olvasható:
Halloween party


NYÍLT NAP AZ ŐRMEZEI ISKOLÁBAN

2015. november 6. péntek
2. és 3. óra (9-11-ig)

2. óra: matematika:   Csaba Boróka
3. óra: magyar:         Aliné Frittman Erika

2. óra: magyar:          Madar Anett
3. óra: matematika:    Madar Anett

Helyszín: Őrmezei Általános Iskola (1112, Budapest Menyecske u. 2. )
jobb szárny II. emelet 23. és 24. terem

Szeretettel meghívjuk leendő első osztályos tanulóinkat szüleikkel együtt az iskolai nyílt napra,
valamint az azt követő kötetlen beszélgetésre a leendő tanítókkal!


2015. ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS EREDMÉNYE

Összesen: 8 100 kg papír gyűlt össze!

Alsó tagozat:    4 407 kg
Felső tagozat:  3 693 kg

További részletek a Papírgyűjtés menüben, vagy az alappi linken: Papírgyűjtés 2015. ősz


Őszi szünet

2015. október 23-tól november 1-ig őszi szünet.

A szünet utáni első tanítási nap: 2015. november 2


Október 23. ünnepe az Őrmezei Általános Iskolában

Iskolánkat az a megtiszteltetés érte, hogy Újbuda Önkormányzata ebben az évben az Őrmezei Általános Iskolát választotta a kerületi megemlékezés helyszínéül. A Himnusz eléneklése után Nagyné Malicsek Ágnes mb. vezető köszöntötte a megjelent vendégeket, a tantestület tagjait, a szülőket, valamint iskolánk tanulóit.
Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, Újbuda országgyűlési képviselője ünnepi beszéde elején Ady Endre A Tűz csiholója című verséből idézett: „Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek.” Elmondta, hogy a magyarok mindig előre érzékelték a bajokat. Őszinte, igaz ügyet képviseltek a magyar szabadságharcosok 1848-ban és 1956-ban is. Az iskola tanulóinak miniszter úr azt kívánta, hogy az 1956-os szellemiség legyen a szívükben. Megköszönte a meghívást, és külön köszönetet mondott azért, hogy a gyerekekkel együtt ünnepelhetett iskolánkban. Záró gondolataiban kitért arra, hogy a tanulók dicsőséggel emlékezzenek 1956 hőseire.

A teljes cikk elolvasható: az Ünnepi megemlékezés linken.

Az Újbuda TV rövid összefoglalót készített, melyet az alábbi linken lehet megtekinteni:

ÚJBUDAI MOZAIK - 1956-ra emlékeztek az Őrmezei Általános Iskolában (2015.10.26)

Forrás: ÚjbudaTV, 2015/11/06 14:00

 


 

Figyelem!
Papírgyűjtés az Őrmezei Általános Iskolában!

Időpont: 2015.október 12-16.

Részletes időpontok a Papírgyűjtés menü alatt,
vagy az alábbi linken: PAPÍRGYŰJTÉS 2015.

 


 

Oktatás a kiskertben

címmel cikk jelent meg tanulóink őrmezei közösségi kertben tett látogatásáról 
a www.ujbuda.hu oldalon. A cikkhez fotókat is mellékeltek.


"Rendhagyó természetismeret órát tartottak az őrmezei közösségi kertben. Az Őrmezei Általános Iskolából érkező 5. évfolyamos gyerekek ismerkedtek a fűszernövényekkel és a zöldségekkel. ..."

A tejes cikk az alábbi linken is elérhető: Oktatás a kiskertben

 


2015. októberi események az Őrmezei Iskolában

2015. október 6.
Iskolai megemlékezés október 6-ról, az aradi vértanúk napjáról


Iskolánk tantestülete és tanulói 2015. október 6-án 9.00 órai kezdettel gyűltek össze ünneplő ruhában, az aulában. A Himnusz eléneklése után kezdődött a megemlékező műsor. Petőfi Sándor Európa csendes, újra csendes….versének elszavalása után Haynau leveleiből hangzottak el részletek és idézetek.

A cikk további része az Októberi események linken olvasható. Az eseményről fényképeket az Iskola élete képekben... menüben találhatnak.

2015. október 1.
Népmese napja

 

Minden évben szeptember 30-án, Benedek Elek születésének évfordulóján ünnepeljük a magyar népmese napját, immár 8. alkalommal.

Egész nap mesés meglepetések, programok várták az őrmezei iskolásokat.

A 7. osztályosok műsora az alsósoknak:

Elek apó fája


Iskolánk kertjében Elek apó fája előtt minden évfolyam képviseltette magát a Népmese napja alkalmából.

A program a délután folyamán nagysikerű csapatversennyel folytatódott. Köszönjük szépen Oszlányi Mária munkaközösség-vezető irányító és szervező munkáját.

 

A teljes cikk elolvasható a Népmese napja linken.

 

2015. október 2.
Unicef munkatársainak előadása 5.-7. évfolyamosoknak


8. évfolyam a várkert Bazár kiállításán

 

Részletes információ és több kép az iskola Facebbok oldalán található.

2015. október 2.
Állatok világnapja

Öko-programunk hagyományaként október 2-án megemlékeztünk az állatok világnapjáról.

Részletes beszámoló az októberi programok linken olvasható.


 

Szeptemberi események

2015. szeptember 4.
Koszorúzás Kálnoky László emléktáblájánál

2015. szeptember 12.
Őrmező Napja

2015. szeptember 24.
Kopjafaavatás az Őrmezei Általános Iskolában

Az Őrmezei Közakarat Egyesület kezdeményezésére,
dr. Hoffmann Tamás polgármester úr támogatásával
valósult meg ünnepélyes keretek között
2015. szeptember 24-én az Őrmezei Általános Iskola udvarán
a kopjafaavatás.

A teljes cikk a kopjafaavatásról elolvasható a Kopjafaavatás linken.

Az ünnepségről cikk jelent meg a www.ujbuda.hu weboldalon, melyet  a következő linken érhetnek el:

Új kopjafával őrzik Szent Gellért emlékét

2015. szeptember 25.
ÖKO-kirándulás az alsó tagozatosoknak.

A szokásos ÖKO-kirándulásra az esős idő miatt csak az alsó tagozaton került sor. A felsősök kirándulása későbbi időpontban kerül megrendezésre.

2015. szeptember 30.
Látogatás az őrmezei közösségi kertben

Junghausz Rajmund képviselő úr iskolánk 5. osztályos tanulóit invitálta az őrmezei közösségi kertbe azzal a céllal, hogy a természetismeret tantárgy ismeretanyagának egy részét a gyakorlatban is megismerhessék a gyerekek és tapasztalatokat szerezzenek a közösségi kert művelésével, megtermelt növényeivel kapcsolatban.

A teljes cikk elolvasható a Közösségi kert linken.

2015. szeptember 30. 
FIAT Informatika Verseny Díjkiosztó ünnepsége

A tavaly megrendezett Fővárosi Informatika Alkalmazói Tanulmányi verseny díjkiosztó ünnepségére a Fazekas Mihály Gimnázium Dísztermében került sor.

Két tavalyi 8. osztályos diákunk is kiváló helyezést ért el:


Borsi Flóra KOMPLEX II. kategóriában lett 2. helyezett,
Bozsoki-Sólyom Pál TÁBLÁZATKEZELÉS kategóriában 4. helyezést ért el.


Felvételi előkészítő

Oszlányi Marika néni

minden kedden 1400-1445-ig

Magyar nyelvből felvételi előkészítőt tart a könyvtárban.

Imgrund Stefi néni

minden hétfőn a 7. órában

Matematikából felvételi előkészítőt tart a 4. teremben.

Minden 8. osztályost szeretettel várnak,
hogy együtt készüljetek a januári felvételire!

 


DÖK HÍREK

A 2015/16. tanév DÖK vezetőinek névsorát és az osztályok feladatait megtalálhatjátok az Diákönkormányzat menüpont alatt.


Újdonság! Újdonság! Újdonság!

Az Őrmezei Általános Iskola német szakkört indít a 2015/2016-os tanévben az alsó és felső tagozatosok számára.

Részletek letölthetők az alábbi linken: Német szakkör

 

 


 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

2015. szeptember 7. hétfő:

FELSŐ TAGOZAT osztályainak

 

2015. szeptember 8. kedd:

ALSÓ TAGOZAT osztályainak és
a 6.b osztálynak

 

2015. szeptember 9. szerda 17 óra:

SZÜLŐI SZERVEZET megbeszélése

 


TANÉVKEZDÉS

Tanévnyitó ünnepély:
2015.08.31. (hétfő) 1700
Első tanítási nap:
2015.09.01. (kedd)
1. évfolyamosok szülői értekezlete:
2015. szeptember 1. kedd 1700


ÉTKEZÉS

Elkészültek az étkezési csekkek,

a mai naptól kezdve átvehetők az iskola portáján.


 

Szavazások

Ki olvas minket

Oldalainkat 2 vendég böngészi